ДСТУ 2273 Система стандартів безпеки праці. Пожежна техніка. Терміни та визначення основних понять