ДСТУ Б В.1.1-13:2007 (ЕN 1365-3:1999, NЕQ). Захист від пожежі. Балки. Метод випробування на вогнестійкість