------------------------------------------
------------------------------------------

ДБН В.1.2-2:2006. СНБС. Навантаження і дії. Норми проектування Часть 1