ДБН Б.1.1-6:2007 Склад, зміст, порядок розроблення. погодження та затвердження схем планування території району