ДБН Д.2.3-11-99. Збірник 11. Прилади, засобу автоматизації і обчислювальної техніки