ДБН Д.2.3-22-99. Збірник 22. Устаткування гідроелектричних станцій і гідротехнічних споруд