ДБН Д.2.3-33-99. Збірник 33. Устаткування підприємств легкої промисловості