ДБН Д.2.6-1-2000. Збірник 1. Електротехнічні пристрої