ДБН Д.2.7-2000. Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин та механізмів.