ДБН Г.1-5-96. Нормативна база оснащення будівельних організацій (бригад)