ДБН В.1.2-4:2006 Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони).