ДБН В.2.2-10-2001. Будівлі і споруди. Установи охорони здоров'я