------------------------------------------
------------------------------------------

ДБН В.2.2-15-2005 «Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення» Зміна №2