ДБН В.2.2-3-97 БУДИНКИ ТА СПОРУДИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ Зміна № 2