ДБН В.2.2-3-97 Будинки і споруди. Будинки та споруди навчальних закладів.