ДБН В.2.2-3-97 “Будинки та споруди навчальних закладів”. ЗМІНА N1