ДБН В.2.6-198:2014. Сталеві конструкції. Норми проектування