------------------------------------------
------------------------------------------

* Зміна №1 ДБН А.2.2-3-2012 "Склад та зміст проектної документації на будівництво"