SRPS EN 14058: 2010 Protective clothing - Garments for protection against cool environments (EN 14058: 2004)

Оригинал стандарта можно купить на iso.org